Karuizawa Whisky 32Yo 'Kokku' Shinanoy Cask#4380

1981 Karuizawa Whisky 32Yo 'Kokku' Shinanoy Cask#4380

Sold out

Karuizawa Whisky 32Yo 'Kokku' Shinanoy Cask#4380

1981 Karuizawa Whisky 32Yo 'Kokku' Shinanoy Cask#4380

Sold out
  • Description