Karuizawa Whisky 35Yo Sherry Oak 'Omono Kaijo Tsuki'

1980 Karuizawa Whisky 35Yo Sherry Oak 'Omono Kaijo Tsuki' Cask#8283

Sold out

Karuizawa Whisky 35Yo Sherry Oak 'Omono Kaijo Tsuki'

1980 Karuizawa Whisky 35Yo Sherry Oak 'Omono Kaijo Tsuki' Cask#8283

Sold out
  • Description