Karuizawa Whisky Samurai No.1

1984 Karuizawa Whisky Samurai No.1 Cask #7857 1984 30Years 58.0%

$128,210.00

Karuizawa Whisky Samurai No.1

1984 Karuizawa Whisky Samurai No.1 Cask #7857 1984 30Years 58.0%

$128,210.00
  • Description