Karuizawa Whisky Samurai No.5

1984 Karuizawa Whisky Samurai No.5 Cask #3139 1984 30Years 55.4%

$128,210.00

Karuizawa Whisky Samurai No.5

1984 Karuizawa Whisky Samurai No.5 Cask #3139 1984 30Years 55.4%

$128,210.00
  • Description